קטגוריות
מוזיאונים במרכז

מוזיאון ארצות המקרא

מוזיאון ארצות המקרא השוכן בירושלים מציג למבקריו את ההיסטוריה האנושית באמצעות אוסף עתיקות רחב, מרשים ויחיד מסוגו בכל העולם. האוסף כולל בתוכו פריטים נדירים מארצות המזרח הקדום ומהווה מקדמה רחבה לשאר פעילויות התוכן של המוזיאון. פעילויות לכיתות העל יסודי מוזיאון ארצות המקרא רואה עצמו כנדבך חשוב בכל הנוגע להקניית ידע היסטורי לתלמידי חטיבות הביניים והתיכון […]