Categories
מוזיאונים במרכז

מוזיאון ארצות המקרא

מוזיאון ארצות המקרא השוכן בירושלים מציג למבקריו את ההיסטוריה האנושית באמצעות אוסף עתיקות רחב, מרשים ויחיד מסוגו בכל העולם. האוסף כולל בתוכו פריטים נדירים מארצות המזרח הקדום ומהווה מקדמה רחבה לשאר פעילויות התוכן של המוזיאון. פעילויות לכיתות העל יסודי מוזיאון ארצות המקרא רואה עצמו כנדבך חשוב בכל הנוגע להקניית ידע היסטורי לתלמידי חטיבות הביניים והתיכון […]