Categories
מוזיאונים במרכז

מוזיאון ארצות המקרא

מוזיאון ארצות המקרא השוכן בירושלים מציג למבקריו את ההיסטוריה האנושית באמצעות אוסף עתיקות רחב, מרשים ויחיד מסוגו בכל העולם. האוסף כולל בתוכו פריטים נדירים מארצות המזרח הקדום ומהווה מקדמה רחבה לשאר פעילויות התוכן של המוזיאון.

פעילויות לכיתות העל יסודי

מוזיאון ארצות המקרא רואה עצמו כנדבך חשוב בכל הנוגע להקניית ידע היסטורי לתלמידי חטיבות הביניים והתיכון ושואף להזמין לתחומו כמה שיותר תלמידים לאורך שנת הלימודים, שיוכלו לחוות וללמוד היסטוריה לא רק דרך ישיבה בכיתות.

עבור כיתות חטיבת הביניים (כיתות ז' עד ט') קיימת פעילות "משחקי השער" ובה נעשה שחזור פעיל של חוויות שנערכו ברחבת השער בתקופת מלכות דוד. המשחק בנוי באופן שלא רק מרחיב את ידיעותיהם של התלמידים בנוגע לאותה תקופת מלכותו של דוד המלך, אלא גם כזה המעודד לכידות חברתית ופיתוח חישבה יצירתית אצל בני הנוער הלוקחים בו חלק.

לתלמידי התיכון קיימת פעילות המדברת בשפתם שנקראת "סטארט אפ ארצות המקרא". כאן לוקחים חלק בני הנוער בפעילות הנוגעת לשילוב של פיתוחים טכנולוגיים שהומצאו בישראל, תוך שילובם וביכולת להוות פתרון לאתגרים אנושיים במזרח הקדום. בין היתר, נדרשים התלמידים למצוא פתרונות לאתגרים בתחום המים, דיור, תקשורת, בריאות, מזון ותזונה, צרכים ביטחוניים ועוד. פעילות ה"סטארט אפ" מאפשרת לתלמידים הצעירים לאתגר עצמם בלמידה מסוג חדש, ביכולת לפענח ולחקור משימות ואתגרים, בגילוי מקורות השראה חדשים ופיתוח את חוש ההמצאה שחבוי אצל כל אחד מאיתם.

גלריית המבוא

גלריית המבוא במוזיאון מהווה את הבסיס לשאר תערוכות הקבע הקיימות במוזיאון. הגלריה ממחישה את מוצאם המשותף של בני האדם, כפי שהדבר מובא בספר בראשית ומתבטא בגלריה באמצעות שלושה ארונות תצוגה אשר מייצגים את בניו של נח המקראי. בגלריה ניתן להתרשם גם ממפה רחבה ובה ארצות המקרא ומסלול מסעו של אברהם מאור שדים לכנען ומציר זמן מרהיב שעליו מצוינים אירועים היסטוריים מרכזיים.